FAQ

  Kan iedereen een wagen huren ?
  Ja, iedereen kan een wagen (in)huren. Voor de verhuur met chauffeur dien je geen rijbewijs te hebben, om zelf te rijden onder begeleiding van onze begeleider dien je over een geldig rijbewijs te beschikken. Voorlopig worden er geen wagens verhuurd zonder enige vorm van begeleiding.

  Ook andere personen dan de huurder kunnen de wagen besturen voor zover deze voldoen aan de wettelijke voorwaarden om een wagen te besturen. In ieder geval zal de huurder steeds zelf volledig verantwoordelijk zijn voor iedere vorm van directe of indirecte schade indien hij de wagen door andere personen laat besturen.

  Dient er een waarborg betaald te worden ?
  Indien de wagen gehuurd wordt voor ceremonie, fotoshoot, sportwagendoop edm. is er begeleiding voorzien en dient er geen waarborg betaald te worden.

  Voorlopig worden er geen wagens verhuurd zonder begeleiding en is er daarom nog geen waarborg van toepassing.

  Wat zijn de tarieven ?
  Voor iedere wagen en voor ieder gewenst gebruik gelden andere tarieven. Er wordt een vaste verplaatsingskost aangerekend, dit berekend volgens de afstand van onze standplaats tot op de afgesproken plaats. Vervolgens wordt er een vast uurtarief aangerekend voor een sportwagendoop of taxivervoer, voor een ceremonie wordt er een forfaitaire offerte opgemaakt. 

  Voor een offerte op maat, kan u ons online-aanvraagformulier gebruiken om uw naam, adres en telefoonnummer en omschrijving van het gebruik dat U wenst te maken van de wagen mee te delen.

  Anonieme prijsaanvragen worden helaas niet beantwoord.

  Hoe reserveer ik een wagen ?
  Indien U een offerte ontvangen heeft en U wenst de wagen te huren, dan stuurt U ons een mail voor akkoord terug met vermelding van de gewenste huurperiode en keuze van de wagen. U ontvangt dan een reservatiebevestiging en een vraag om een voorschot ter waarde van onze verplaatsingskost met een minimum van 50 € over te maken op onze bankrekening. Na ontvangst van uw betaling is de reservatie definitief. Met deze betaling aanvaard u ook onze algemene verkoopsvoorwaarden.

  Reservaties zonder betaling van een voorschot zijn helaas niet mogelijk.

  Vul het vul het online-aanvraagformulier in met de gewenste wagen, dag en uur, alsook het vooziene gebruik ervan.

  Kan ik ook tot bij u op het bedrijf komen ?
  In het geval van een sportwagendoop is het ook mogelijk dat u tot op onze bedrijfszetel komt. Zo is het mogelijk om van hieruit een ritje te maken. Zo spaar je de verplaatsingskosten uit en kan je voor hetzelfde bedrag meer plezier hebben. Zorg wel steeds dat je uw ID-kaart en uw rijbewijs in uw bezit hebt.

  Wat bij een schadegeval ?
  Bij een schadegeval dient U steeds ons kantoor te contacteren. In alle gevallen dient de huurder een P.V. te laten opmaken door de Politie.

  Wat bij een defect ?
  Bij een defekt dient U steeds ons kantoor te contacteren. Indien U niet verder kan rijden, zal er, indien mogelijk, een vervangwagen ter beschikking worden gesteld.