Informatie ivm de huur van de wagens

  Fotoshoots

  de wagen wordt steeds onder begeleiding geleverd voor de fotoshoot het is niet mogelijk om zelf de wagen te besturen zonder de begeleiding

  Huwelijk

  de wagen wordt aangeleverd op de afgesproken plaats u kunt zelf de wagen besturen tot aan het gemeentehuis, kerk, feestzaal, receptie de wagen zal dan door onze begeleider eventueel aangenomen worden en geparkeerd worden u dient er wel er te zorgen dat onze begeleider ofwel een voertuig ter zijnen beschikking krijgt ofwel met iemand kan meerijden tot op de desbetreffende lokatie.

  Sportwagendoop

  de wagen wordt voorgereden op de afgesproken plaats u kunt zelf de wagen besturen onder begeleiding van onze chauffeur (hier kan een speciale prijs voor gemaakt worden. Vraag uw prijs via het contactformulier)

  Taxi

  de wagen wordt voorgereden op de afgesproken plaats u kan zelf kiezen of u al dan niet de wagen zelf bestuurd, steeds wel onder begeleiding (hier kan een speciale prijs voor gemaakt worden. Vraag uw prijs via het contactformulier)

  U kunt steeds informatie vragen via ons contactformulier.

  Er kan ook steeds een offerte op maat gemaakt worden voor specifieke doeleinden.
  Om zelf te kunnen rijden dient u over een geldig rijbewijs te beschikken (voor te leggen voor aanvang van de rit).

  Onze wagens zijn reeds verzekerd voor derden, eigenschade, veroorzaakt door de huurder is steeds ten laste van de huurder.

  Alle boetes, veroorzaakt door de huurder wanneer hij zelf achter het stuur zit, zijn steeds tenlaste van de huurder.

  Bij een overéénkomst zal er steeds een contract opgemaakt worden dat door beide partijen dient ondertekend te worden. Onze prijzen zijn inclusief 21 % btw